MÜLAKAT VE SORGULAMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Ahiler Kalkınma Ajansınca açılan 2017 Yılı Teknik Destek Programına Müdürlüğümüzce sunulan Teknik Destek Hibe Projesi Kapsamında Müdürlüğümüz Personeline Yönelik Mülakat ve Sorgulama Teknikleri Eğitimi Yapıldı.

         Ahiler Kalkınma Ajansınca açılan 2017 Yılı Teknik Destek Programına Müdürlüğümüzce sunulan Teknik Destek Hibe Projesi Kapsamında Müdürlüğümüz Personeline Yönelik Mülakat ve Sorgulama Teknikleri Eğitimi Yapıldı.
          Müdürlüğümüz personelinin Mülakat, Sorgu,İkna Teknikleri, Beden Dili vb. konularını da kapsayan Mülakat Teknikleri Eğitimine tabi tutulması amaçlanarak hazırlanan ve daha önce Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilerek sözleşme imzalanan Teknik Destek Projesi kapsamındaki eğitim 05.02.2018-16.02.2018 tarihleri arasında Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirildi. AHİKA 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında alınan eğitim, Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesinin ve personelinin niteliğinin  artırılmasına yönelik olup, bundan sonraki süreçte  Müdürlüğümüzde yabancılarla yapılan ön görüşme ve mülakatlarda risk gruplarının tespitine yönelik olumlu gelişme sağlanması beklenmektedir.
Kayıt: 20.2.2018
Güncelleme:21.2.2018
Paylaş


WS05