SÖZLÜ SINAV İLANI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Sınav İlanı

            24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ve 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan Tebliğin "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde yine 30288 sayılı Tebliğin 8. Maddesine göre oluşturulan TESPİT KOMİSYONU' nun tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapmış olduğu ön inceleme ve esas inceleme sonucunda ilan edilen listeye ait süresi içinde itiraz olmadığından Nevşehir İl Göç İdaresi  Müdürlüğü'ne ait  "KESİNLEŞMİŞ İLAN LİSTESİ"  yayınlanması sonucunda ismi listede yazılı personelin sözlü sınavı 20.03.2018 tarihi saat 14.00'da Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilecektir. 
  
İlgililere duyurulur.

 
Kayıt: 23.3.2018
Güncelleme:23.3.2018
Paylaş


WS05