Hizmet Birimleri
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Çalışma Grup Başkanlığı

İkamet Hizmetleri
Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancıların ikamet izni işlemlerini yapmak, yabancıların ikamet izni başvurularını değerlendirmek, ikamet izinleri arasında geçiş işlemlerini yapmak, ikamet izinlerinin iptali veya reddi ya da uzatılmaması durumlarını değerlendirmek, vatansız kişilerin tespit işlemlerini yapmak ve bunların ikamet işlemlerini takip etmek.

• Öğrenci Hizmetleri
Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde ilimize okumak amacıyla gelen yabancıların ikamet işlemlerini yapmak, takip etmek ve iptali, reddi, uzatılması işlemlerini yerine getirmek.

Türk Akraba Toplulukları ve İskan Kanunu Hizmetleri
Türk ve Akraba Toplulukları mensubu yabancıların iş ve işlemlerini yapmak.

İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Hizmetleri
İnsan ticaretiyle mücadele ve insan ticareti mağduru tespit ve destek sürecine ilişkin kanun ve idari düzenlemelerle verilen görevlerini yerine getirmek.

Hukuk İşleri Hizmetleri
Görev alanıyla iş ve işlemlerden kaynaklanan davalar hakkında gerekli çalışmaları yürütmek, bilgi ve belgeleri hazırlamak ve göndermek.

Geçici Koruma Çalışma Grup Başkanlığı

•Geçici Koruma Yönetmeliği ve 2016/8 Nolu Genelgedeki İş ve İşlemler


Düzensiz Göç Hizmetleri
Kanunun sınır dışı etme ve Türkiye’ye giriş yasağı işlemlerini yürütmek, hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancının idari gözetime alınması, geri gönderme merkezlerinde barındırılması ve sınır dışı edilmesi süreçlerini yakından takip etmek.

•Yönetim ve Destek Hizmetleri Çalışma Grup Başkanlığı

İl müdürlüğünün bütçesini, stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlamak ve faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, bütçe kesin hesabı ve mali istatistikleri hazırlamak, temizlik, güvenlik, su, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yürütmek.

Arşiv ve Kayıt Kontrol Hizmetleri
İlgili mevzuat çerçevesinde elektronik arşiv dahil dosya açma, dosya birleştirme, dosya alma, dosya güncelleme gibi dosyayla ilgili diğer işlemleri yapmak.

Uyum ve İletişim Hizmetleri
Yabancıların toplumla karşılıklı uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla sosyal kültürel faaliyetler planlamak ve yürütmek.

 •Araştırma Hizmetleri
Görev alanıyla ilgili veri ve belgeleri toplamak

 •İstatistik ve Hizmetleri
Görev alanıyla ilgili veri ve belgeleri toplamasının ardından  bununla ilgili il istatistiklerini oluşturmak.

Kayıt: 2.11.2015
Güncelleme:4.5.2016
Paylaş
WS05